PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Vorige Zondagen Vorige Zondagen

Hieronder treft u informatie aan over de kerkdiensten op vorige zondagen

 

Stille week kerkdiensten

Zondag 1 april 10:00 uur Paasochtend ds. Dick van Bart.
We vieren dat Jezus opgestaan is! Het wordt een vrolijke dienst waarin we het Paasproject van de kinderen afronden. Ook worden de doosjes met geld van de soberheidsactie ingeleverd in de grote bus! De kinderen mogen mee musiceren met de muziekintrumenten.

Jeugdkerk
Zondag is er weer Jeugdkerk en dat is geen grapje!
Pasen is eigenlijk wel een ongelooflijk verhaal. Iemand gaat dood, maar drie dagen later staat hij op en leeft weer. Hoe kan dat nou?

En we gaan de wensen kiezen die uit gaan laten komen. Ben je er weer bij?

Groet,
Team Jeugdkerk

Pasen

Vandaag vieren we Pasen: het geheim van het leven  door de dood heen.
De bloesemtak laat zien dat er hoop is op nieuw leven.
De witte roos vertelt ons dat Jezus leeft!
Maria, uitgebeeld met de tulp, ziet het niet omdat ze overmand is door verdriet.
Dwars door verdriet en pijn mogen we geloven dat Jezus is opgestaan! 

Vang je droom wensboom.
De jongeren van NOACH laten dromen uitkomen! Omdat het doel van de soberheidsactie dit jaar 'Vang je droom' is, gaan we een aantal hartenwensen vervullen. Ook vandaag nog zijn er wenskaartjes beschikbaar waar u een wens voor iemand (of uzelf) op kunt zetten en in de wensboom voor in de kerk kunt hangen. Misschien kent u iemand die altijd al eens een kijkje wilde nemen bij Heracles, een Jeugdkerkdienst zou willen bijwonen of een leuke activiteit wil organiseren tijdens een (kinder)feestje. Er is van alles te bedenken!
De wensen die we uit laten komen, voeren we waar dat kan uit met de talenten van de gemeenteleden van NOACH. Paasochtend nemen we de wensboom mee naar Jeugdkerk en aan het eind van de dienst maken we bekend welke wensen we uit laten komen. Wie weet komt uw wens wel uit! Gonneke Bennes, jeugdouderling, 0648266477

Zaterdag 31 maart, 21 uur. Paasnachtviering.
Ook in deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer. Together werkt ook mee aan deze dienst. We vieren de omslag van het donker naar het licht, symbolisch ook uitgedrukt in de wisseling van de antependia en de stola van rood naar wit. In al deze diensten horen we ook de gedachten van jongeren over deze dagen, uitmondend in de feestelijke viering van Paasmorgen. Ook het liturgisch bloemstuk krijgt steeds aandacht.

Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag. 19.30 uur. We beginnen en eindigen de dienst in stilte. We hebben ons zowel voor Witte Donderdag als voor Goede Vrijdag laten inspireren door medechristenen uit België en lezen teksten naar Bijbelgedeelten en ter bezinning afgewisseld met liederen en op deze Goede vrijdag ook met afbeeldingen van kruiswegstaties. 

Liturgisch bloemstuk

De kleur is rood.
de kleur van het bloed van Jezus,
de kleur van het martelaarschap.
Op Goede Vrijdag lezen we van het lijden
en sterven van onze Heer.
We worden er stil van.Donderdag 29-3, 19.30 uur Viering Witte Donderdag met de Maaltijd van de Heer.
We vieren aan tafels. Together verleent medewerking. We gebruiken een nieuwe liturgie. In plaats van brood gebruiken we Matses, net zoals het Joodse volk indertijd deed.

Liturgisch bloemstuk
In het bloemstuk zien we een schaal met daarnaast een kan met waterals verwijzing naar de lezing die we straks horen.

Jezus wast de voeten van zijn leerlingen omdat Hij mens onder de mensen wil zijn.
 De witte bloemen zeggen iets over de kleur van deze dag en staan in het teken van dienstbaarheid.Zondag 25 maart: 6e zondag van de veertigdagentijd. Palmzondag De kinderen zullen traditiegetrouw weer door de kerk lopen met hun palmpasenstokken. Het thema voor de nevendienst is: Ik kom naar je toe. De lezingen zijn: Jesaja 50:4-7 en Marcus 14:1-15.

De kinderen hebben weer prachtige paasstokken en takken gemaakt met Palmpasen.
Voor alle foto's, zie het fotoalbum.Liturgisch bloemstuk

Op deze palmzondag zien we de weg naar Jeruzalem.
Jezus wordt toegejuicht door de mensen die zwaaien met palmtakken.Het maken van de Palmpasen stokken en takken in 2017 
Indruk van het Passie Pasen concert

In een goed gevulde NOACH kerkzaal beleefden we een prachtig Passie Pasen concert. Onder leiding van dirigent Frank den Bakker gaven 3 koren te weten het ACM, Baptistenkerkkoor en Together, samen met een groep van 8 strijkmusici een belevenisvolle avond met liederen en muziek en declamatie over de lijdenstijd. Dit was voor de aanwezigen een opmaat naar het Paasfeest van 2018 dat we de komende week hopen te vieren. De werkgroep Muziek in NOACH bedankte namens Rob Franken allen die een bijdrage hadden gegeven aan deze mooie avond.

-----------------------------

Van Zelfredzaamheid....... naar samenredzaamheid
Dinsdag 20 maart Pnielkerk 19:30 lezing door Ds. Rienke Vedders – Dekker
Het overheidsbeleid gaat ervanuit dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, ongeacht ziekte of beperking. ‘Zelfredzaam zijn’ is mooi, maar veel mensen redden het niet alleen! Kijk eens naar kwetsbare ouderen. Voor hen is het belangrijk dat er vanuit de omgeving naar hen wordt omgezien. Samenredzaamheid voor mensen die het niet alleen redden. U als ouderling, diaken of bezoekdame/heer heeft hierin een belangrijke plaats.
U wordt van harte uitgenodigd voor een thema-bijeenkomst ‘van zelfredzaamheid….naar samenredzaamheid’ op dinsdagavond 20 maart om 19.30 uur in de foyer van de Pnielkerk. Vanaf 19.00 uur is de zaal open en staat er koffie en thee voor u klaar.
Ds. Rienke Vedders – Dekker, ouderenpastor en geestelijk verzorger zal met u stilstaan bij zin- en levensvragen van ouderen. Maaike Plaggemarsch – Dollen, ouderenadviseur Scoop, zal u praktische informatie geven op het gebied van (kwetsbare) ouderen.
Het belooft een interessante avond te worden. U bent van harte welkom!
------------------------------

Liturgische bloemschikking vijfde zondag veertigdagentijd


-------------------------------

Zondag 11 maart: 4e zondag in de Veertigdagentijd. (Laetare: verheug je) Bert Kozijn gaat dan voor. Deze dienst wordt ook uitgezonden door de plaatselijke radio. Het thema voor deze zondag is: Ik geef je te eten. De N.T.-ische lezing die in Kind op zondag staat aangegeven, is: Johannes 6: 4-15. 

Vierde zondag, Leatare, verheugt u in de veertigdagentijd

Halverwege de vastentijd mogen we al iets zien van het licht van Pasen.
We hebben dit in de schikking uitgebeeld door de kleur roze toe te voegen.
In de lezing van vandaag horen we dat Jezus de mensen te eten geeft.
De witte roos staat symbool voor Jezus te midden van de mensen die Hem gevolgd zijn.
Naast hem de jongen die vijf broden en twee vissen bij zich heeft.
Er is genoeg voor iedereen!

--------------------------

Zondag 4 maart: 3e zondag in de Veertigdagentijd. Het project onderweg naar Pasen is: Ik zorg voor jou. Het thema voor deze zondag is: Bij mij kun je thuis zijn. De lezingen zijn : Exodus 20:1-17 en Johannes 2:13-22. Na de dienst drinken we samen koffie.
--------------------------

Zondag is er Jeugdkerk: Vang een droom!
Dit gaan we de komende 2 keer heel letterlijk doen. Helpen jullie mee om het bijzonder te maken?

Groet,
Team Jeugdkerk
--------------------------

Liturgische bloekmstuk derde zondag veertigdagentijd
Vandaag horen we dat Jezus in de tempel komt.
Hij ziet dat het huis van zijn vader geen plek meer is waar mensen thuis komen bij God.
De witte roos als beeld van Jezus staat tussen de mensen.
De geldwisselaars worden weggestuurd en het geld rolt over de vloer. 
Elke  zondag staan in de kerkzaal bij de ingangen de manden en de collectebussen klaar voor uw gaven voor de Boodschappenmand.

Liturgisch bloemstuk tweede zondag

In de 40-dagentijd volgen we Jezus op zijn weg naar Jeruzalem.
Vandaag lezen we dat Jezus met drie van zijn leerlingen een hoge berg op gaat.
Als ze daar zijn verschijnen Mozes en Elia in een helder wit licht.
We hebben dit uitgebeeld met de witte roos voor Jezus en daarom heen een wolk.
De discipelen staan verwonderd om Jezus heen.

---------------------------

In het menu Archief treft u de zondagen van een vorig jaar aan.
Zondag 25 februari: 2e zondag van de veertigdagentijd.  Ds. Arie van Houwelingen gaat voor. 
Het thema voor de nevendienst is: Ik praat met je. We lezen N.T.  Filippenzen 3, 17 t/m 4, 1.  en welke aangegeven staat in Kind op Zondag is: N.T. Marcus 9:2-10. 
------------------------

Zondag 18 februari: 1e zondag in de veertigdagentijd. Het thema voor deze tijd voor Pasen is: Ik zorg voor jou. We lezen de verhalen over Jezus die op weg gaat naar Jeruzalem. Deze eerste zondag staat daarbij het verhaal van de verzoeking in de woestijn centraal.  De lezingen zijn uit het O.T. is Genesis 9:8-17 en uit het N.T. Marcus 1:12-15. Na de dienst houden we de winterwandeling.

Liturgisch bloemstuk eerste zondag van de veertigdagentijd
‘In de veertigdagentijd volgen we Jezus op zijn weg naar Jeruzalem.
Passend bij het thema van de KND maken we elke week een schikking op het muurtje.
Vandaag de verzoeking in de woestijn,verbeeld door het zwart en goud in het zand.
De witte roos staat symbool voor Jezus, met daarbij de engel die Hem beschermt.’

---------------------------
 
 
Jeugdkerk
Zondag is er weer Jeugdkerk: wat heeft carnaval te maken met de kerk?
We zien jullie graag om 10 uur!

Groet,
team Jeugdkerk
 

 
Voorgaande zondagen Voorgaande zondagen

​Zondag 11 februari: Dienst met de Telgenborch. Alle kinderen, leerkrachten en ouders, opa’s en oma’s en alle andere menen in de kerk van harte welkom bij deze dienst. na de dienst drinken we samen koffie.  

Zondag 4 februari: 5e zondag na Epifanie. Doopdienst. Het thema voor de nevendienst is: Beterschap! de lezingen zijn: 2 Koningen 4:18-21-37 en Marcus 1:29-39. er is de mogelijkheid van Bediening van de Doop.
In deze dienst zal gedoopt worden Jesse Dinand Herman Schepers​, zoon van Bianca en Derwin Schepers.

-----------------------------
 
Zondag 28 januari: Oecumenische dienst in de St. Jozefkerk, op de gebruikelijke tijd van 10.00 uur.
Geen dienst in NOACH dus.

Er is ook kindernevendienst en oppas.
Voorgangers zijn José van den Bosch-van Os en Dick van Bart. De koren van zowel de St. Jozefkerk als Together van NOACH verlenen hun medewerking.
De gebedsweek zal in het teken staan van het thema: Recht door zee. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren.
 
In Exodus 15 lezen we een lied dat Mozes samen met de Israëlieten hierover zong. Het lied is het uitgangspunt voor het materiaal van de Week van Gebed voor de Eenheid 2018, dit jaar verzorgd door de gezamenlijke kerken uit het Caribisch gebied.
Tegenwoordig zijn er nieuwe bedreigingen die mensen in slavernij brengen en wordt de menselijke waardigheid, van mensen geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, opnieuw in gevaar gebracht.

Veel van de huidige uitdagingen zijn de erfenis van het koloniale verleden en de slavenhandel. Misstanden werden met de Bijbel in de hand vaak goedgepraat. Het gewonde collectieve bewustzijn komt tegenwoordig tot uiting in sociale problemen die te maken hebben met een laag zelfbeeld, met huiselijk geweld en verscheurde familierelaties.
Voor velen in dit gebied is het onmogelijk zich te onttrekken aan armoede en schulden.
Maar zoals Gods hand kracht gaf aan die de Israëlieten, zo geeft Hij ook kracht aan mensen in Cariben en elders. 
---------------------------
 


Zondag 21 januari 10:00 uur ds Dick van Bart: 3e zondag na Epifanie. Het thema is: Waar gaat dit naartoe? De lezingen zijn uit Exodus 3:1-6 en 2 Petrus 1:13-18. 

Zondag is er weer Jeugdkerk!
We gaan het hebben over 'Adieu'.

Zien we jullie weer allemaal om 10 uur?

Groet,
Team Jeugdkerk

---------------------------

Zondag 14 januari: 2e zondag na Epifanie. 10:00 uur Ds Dick van Bart. We vieren samen het Heilig Avondmaal.
De lezingen zijn uit Numeri 20:2-13 en Romeinen 12:6-16.
---------------------------
Zondag 7 januari 2018 - Epifanie - 10:00 uur ds Harm Veltman. De lezingen zijn OT: Jesaja 40: 1 - 11 en NT Lucas 3: 15 – 16 en 21 - 22

Jeugdkerk
zondag starten we het nieuwe jaar met een Jeugdkerkontbijt!
Zijn jullie er weer gezellig allemaal bij?

We zien jullie graag met rommelende magen en een glimlach om 10 uur.

Groet,
Team Jeugdkerk

 
 

Inloggen


Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Actueel:
Zondag A.S. 
Zondagsbrief 
Beleidsplan
Muziek in NOACH
Meat and Eat met vluchtelingen    Kerkbalans-uitslag
 
Welkom in de kerk - Jaarthema 2017-2018
meer
 
Wijknieuws
meer
 
Facebook
Hier gaat u naar de facebook pagina van NOACH
 
NOACH kerkdiensten op internet
Nieuw: Live nu met bea-merpresentatie. Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor
op het bovenstaande logo
of klik hier meer
 
Elke eerste zondag
meer
 
Oud papier / Nieuwe plek
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.