PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Vorige Zondagen Vorige Zondagen
Hieronder treft u informatie aan over de kerkdiensten op vorige zondagen

 
 
Zondag 25 augustus 10:00 uur: ds. Harm Veltman gaat dan voor. De lezingen die het rooster aangeeft, zijn Jesaja 30:15-21 en Lucas 13:22-30.  
--------------------------


Zondag 18 augustus 10:00 uur : we kerken in De Bleek (NOACH gesloten)
 
--------------------------
 
Zondag 11 augustus 10:00 uur: ds Dick van Bart.
De Bleek is bij ons te gast. We lezen Jesaja 65:17-25 en Lucas 12:32-40.
  --------------------------
 
Zondag 28 juli 10:00 uur: ds Dick van Bart. 
De Bleek is bij ons te gast. We vieren samen het Heilig Avondmaal.
 
Bij de laatste kerkenraadsvergadering is er afgesproken dat we een aantal vormen gaan uitproberen. We kennen nu de vorm dat de gemeenteleden eerst ontvangen en dat daarna de dienstdoende diakenen brood en wijn ontvangen. Deze dienst en de volgende Maaltijd van de Heer is de vorm als volgt:
De diakenen ontvangen eerst van de predikant, en kunnen zo de gemeenteleden uitdelen, in de bekende lopende vorm.

De 2 vieringen daarna (maar daar gaat uiteraard wat tijd overheen, doen we het als volgt:
De gemeente ontvangt brood en wijn op de bekende manier. Daarna neemt de ouderling van dienst de beker over van de diakenen; ontvangen de diakenen brood van de voorganger en de laatste diaken geeft de voorganger het brood en daarna ontvangen zij en de predikant de wijn van de dienstdoende ouderling. Daarna zal het terugkomen in een gemeenteavond, waar wij er over zullen spreken welke vorm we zullen kiezen. z z z

We lezen in deze dienst Genesis 18:20-33 en Lucas 11:1-13
-----------------
 
Zondag 21 juli: We vieren samen in de Bleek. Neemt u wel uw liedboek mee! NOACH is gesloten.

                                          ----------------------

Zondag 14 juli 10:00 uur: ds Dick van Bart.
De Bleek is bij ons te gast. We lezen Deuteronomium 30:9-14 en Lucas 10:25-37.

                                          ----------------------


 Zondag 7 juli 10:00 uur: mevr. Trudi Lambers Heerspink uit Delden. De lezingen zijn: Johannes 4: 1-30 en een gedicht van Kurt Marti (pagina 541 Liedboek): Hij komt uitgerekend bij mij terecht.
Dit is de laatste kindernevendienst voor de vakantie. Samen met de jeugdkerk is er een ontbijt. Het thema van Kind op Zondag is: Ik heb iets voor je. De lezing die daar bij hoort is Lucas 10:1-20 over de uitzending van de 72 leerlingen.

Jeugd:
Dag allemaal,

Zondag 7 juli ontbijten we met alle kinderen (vanaf 4 jaar) en jongeren uit de kerk! Zien we jullie allemaal om 10 uur?

Groet,
team Jeugdkerk
-----------------

Zondag 30 juni 10:00 uur: 2e zondag van de zomer. Mevr. Jeanne Willems zal voorgaan. Het thema van de dienst is "Afscheid nemen". Lezingen volgens het rooster: 1 Koningen 19:19-21 en Lucas 9:51-62.

-----------------

Zondag 23 juni 10:00 uur: 1e zondag voor de zomer, In deze dienst gaat ds. Bert Kozijn voor. De lezingen volgens het rooster zijn: Jesaja 65:1-9 en Lucas 8:26-39.

-----------------

Zondag 16 juni 10:00 uur: Zondag Trinitatis, Drie-eenheid. Collega E. van houwelingen uit Hengelo gaat voor. Aangegeven lezingen: Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-16.

Zondag is er Jeugdkerk over 'Een goed gesprek'.
Zien we jullie allemaal weer om 10 uur?

Groet,
team Jeugdkerk

--------------------

Zondag 9 juni 10:00 uur: Pinksteren. We lezen dan de namen van de dopelingen van het afgelopen jaar en de mensen die vorig jaar op Pinksteren belijdenis hebben afgelegd.
Vandaag is het de 50ste dag na Pasen: Pinksteren.
In deze dienst zal de Doop bediend worden.
 

De lezingen die aangegeven staan zijn Joël 3:1-5 en Handelingen 2:1-11. In deze dienst zal de Doop bediend worden

Liturgisch bloemstuk                                       Doopsterren en Belijdenisduiven

 

------------------------


Zondag 2 juni 10:00 uur: 7e zondag van Pasen: Exaudi, hoor. Voorganger is Siebe Hiemstra. Het thema voor de nevendienst is: Wie ziet het?, met als lezing: Johannes 14:15-21.

Zondag is er weer Jeugdkerk, met als thema Bible basics.
Wat is jouw favoriete boek? Neem het mee!
Wat is de bijbel voor boek?
We houden een bijbelquiz

-------------------------

Zondag 26 mei 10:00 uur: 6e zondag van Pasen: Rogate: Collega ds. Harm Veltman gaat voor. Kind op zondag geeft aan als thema: Geloof in vrede, met als lezing: Johannes 14:23-29.

--------------------------

24 mei 2019 19:30 uur "Muziek in NOACH" - Scheppingsconcert met de Frank den Bakker-koren:
ACM, De Lofstem en Together
 
Voorjaarsconcert “Schepping”
Op vrijdag 24 mei organiseren de 3 koren van Frank den Bakker weer een groot concert in de NOACH-kerk. Iedereen is van harte welkom. In dit bijzondere concert staan de Schepping en alle wonderen van de natuur centraal d.m.v. inleidende teksten, koorzang en instrumentale bijdragen.
Medewerkenden zijn o.a.: het Almelo’s Chr. Mannenkoor en de gemengde koren De Lofstem en Together.
Verder zal een dubbel strijkkwartet haar medewerking verlenen. Organisten zijn Jos Keijzer en Harm Rozendom. Het geheel staat onder bezielende leiding van dirigent Frank den Bakker. Het concert wordt gehouden in de kerkzaal van NOACH (Wijkcentrum de Schelf). De aanvang is 19.30 u., de kerkzaal is open om 19.00 u.
De toegang is gratis en na afloop wordt er een collecte gehouden ter dekking van de onkosten.
Dit concert valt onder auspiciën van de werkgroep: “Muziek in NOACH”.

-------------------------

Zondag 12 mei: 4e zondag van Pasen: Zondag Jubilate: Jubel. In deze dienst neemt een aantal kinderen afscheid van de nevendienst. Ouders en kinderen werken mee aan de dienst. Het thema dat gekozen is, is: Handen die je dragen. We lezen Psalm 37:3-6 uit de Bijbel in gewone taal en Johannes 10:22-30 over de schapen die niemand uit de hand van de Heer kan roven.

We zien een aantal foto’s van de kinderen en ze worden welkom geheten door de jeugdkerk.

-----------------

Zondag 5-mei 10:00 uur. Voorganger ds. Dick van Bart.
We vieren het Heilig Avondmaal.
Naam van de zondag: Mesericordia Domini: de barmhartigheid van de Heer. 
De lezingen zijn: O.T.: Jeremia 32:36-41 en N.T.: Lucas 24:35-48
Thema voor de kindernevendienst: Veranderen

Zondag is er Jeugdkerk: 'Vrijheid in liefde'. 
Zijn jullie er weer bij!?
Team Jeugdkerk

De Avondmaalscollecte is voor ons nieuwe project.
Miljoenen Syriërs zijn op drift. Samen met ACT Alliance zorgt Kerk in Actie voor onderwijs en traumaverwerking voor vluchtelingkinderen in Syrië en in de buurlanden Libanon en Jordanië. Ook zorgen zij voor medische zorg voor baby's en zwangere vrouwen en maaltijden voor gezinnen in vluchtelingenkampen.
Via Kerk in Actie kan uw kerk financiële hulp bieden aan vluchtelingen in en om Syrië. Onze kerkelijke partners uit het ACT netwerk (Action by Churches Together) hebben een onafhankelijke positie behouden en kunnen daardoor hulp bieden aan iedereen die dat nodig heeft, ongeacht etnische afkomst, religie of politieke voorkeur.
De 7 miljoen ontheemden in Syrië hebben gebrek aan alles. Door de enorme inflatie van de munt en doordat traditionele aanvoerlijnen niet meer functioneren, zijn de voedselprijzen sterk gestegen. Naar schatting lijden meer dan 5 miljoen mensen in dit kapotgeschoten land honger. Voedsel is een van de grootste noden. Daarnaast is weersbestendig onderdak prioriteit, onder meer in gebieden die dankzij een tijdelijke wapenstilstand weer wat rustiger zijn en waar mensen naar terugkeren.
Namens de ZWO-commissie, Ria Nijhuis.

  -----------------

Zondag 28 april 10:00 uur. Naam van de zondag: Quasi modo geniti. Mw. Dr. Maria de Vries-Smelt gaat voor. Thema van de dienst: De Twijfel van Thomas
De lezingen zijn OT Psalm 16 en NT Johannes 20: 19 t/m 29

                                -------------------


Stille Zaterdag 20 april, 21:00 uur. Ook in deze dienst vieren we samen het Heilig Avondmaal. “Together” zal ook aan deze dienst meewerken. We beginnen de dienst in een kerk die donker is en stil, maar vieren ook het binnendragen van het Paaslicht. Na de dienst zingen we buiten met een brandend kaarsje het U zij de glorie. U kunt dan ook de bestelde huispaaskaarsen aansteken aan de Paaskaars.

Zondag 21 april: Paasmorgen 10:00 uur. Een feestelijke viering voor jong en oud, De paasjubel klinkt ook door in de muziek. We hebben Floris le Clercq weer bereid gevonden om dit te versteken met trompetspel. Ook de kinderen mogen op verschillende momenten meedoen met instrumentjes. Er is een spiegelverhaal en we sluiten het project “Een nieuw begin” af. Het onderthema voor deze paasdienst is; Hulp krijgen. We lezen Johannes 20:1-18. Het gaat over de tuin en daar heb je natuurlijk een schep voor nodig. Rembrandt verbeeldde dat heel mooi met een tekening en een schilderij waar Jezus te zien is als tuinman met een schep. Zo komt de schepping weer tot zijn recht en is er licht en leven. Het wonder van de opstanding.

Liturgisch bloemstuk Pasen
In de tuin staat Maria bij het graf tussen de witte bloemen.
De bloemen staan symbool voor het Licht dat ons aanraakt.
Gods kracht breekt door het donker heen, in die kracht mogen wij staan.

Diensten in de Stille Week  en op Pasen:

Goede vrijdag 19 april 19:30

We horen over het lijden en sterven van Jezus en hebben daar weer mooie afbeeldingen bij gezocht. Zo lopen we in gedachten mee met de 12 kruiswegstaties, in verstilling en beschouwing. Bij komst en het verlaten van de kerkzaal nemen we die stilte in acht.

Liturgisch bloemstuk - Goede vrijdag

Goede vrijdag
Hij die het gekwetste riet niet breekt
ondergaat het geweld,
De dood in het bloed: 
het licht verduistert.                                    ----------------------


Witte donderdag 18 april 19:30
We vieren de maaltijd van de Heer. We doen dat op deze dag aan tafels. Ons koor “Together” verleent medewerking aan deze dienst.

Liturgisch bloemstuk - Witte donderdag
 

Vele graankorrels vermalen
tot één brood.

Vele druiven samen geperst
in één beker.
Brood en wijn om te delen:
een nieuw verbond
     ------------------------------------------------------------------------------

Zondag 14 april - Vandaag is de zesde zondag van de veertigdagentijd, Palmzondag.
Onze voorganger is ds. Dick van Bart.

De lezingen zijn: O.T.: Jesaja 50:4-7 en N.T.: Lucas 19:29-40
De kinderen zullen in feestelijke optocht rondlopen met hun Palmpasenstokken. De broodhaantjes hebben ze zoals altijd bij bakker Deterd mogen bakken.
.
Het thema voor deze zondag is: Juichen. De mensen juichen als Jezus Jeruzalem binnenrijdt op een ezel.
Palmzondag
We horen het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem.
De mensen daar langs de weg weten het zeker: Jezus zal een nieuw begin maken.
Daarom juichen ze hem toe als een koning.
Deze zondag staat in het teken van palmtakken en vrolijke liederen.
 
------------------------
Diensten in de Stille Week  en op Pasen:

Witte donderdag 18 april 19:30
We vieren de maaltijd van de Heer. We doen dat op deze dag aan tafels. Ons koor “Together” verleent medewerking aan deze dienst.

Liturgisch bloemstuk - Witte donderdag
 
Vele graankorrels vermalen
tot één brood.

Vele druiven samen geperst
in één beker.
Brood en wijn om te delen:
een nieuw verbondGoede vrijdag 19 april 19:30
We horen over het lijden en sterven van Jezus en hebben daar weer mooie afbeeldingen bij gezocht. Zo lopen we in gedachten mee met de 12 kruiswegstaties, in verstilling en beschouwing. Bij komst en het verlaten van de kerkzaal nemen we die stilte in acht.

----------------------------

Op zondagavond 14 april 19:30 Passie Pasen concert "Young Messiah" uitgevoerd door het koor Samen op Weg uit Bergentheim.Dit is het verhaal van Jezus Christus, de zoon van God, onze Heiland.  
De profeet Jesaja voorspelde reeds zijn komst en in de evangeliën kunnen we lezen over zijn geboorte, zijn leven op aarde, zijn lijden en sterven en zijn opstanding.

De componist Georg Friedrich Händel verwerkte al deze gegevens in zijn oratorium:
The Messiah. Tom Parker, een hedendaags componist, heeft deze Messiah van Händel opnieuw bewerkt opdat de jeugd van nu deze muziek beter zal gaan begrijpen. En zo ontstond "The Young Messiah". 
         
Deze tekst, gesproken door de verteller tijdens de ouverture van "The Young Messiah", maakt duidelijk 
waarom "Samen op Weg" besloot "The Young Messiah" in te studeren en op te gaan voeren.Zondag 7 april: 5e zondag van de veertigdagentijd: ds Dick van Bart
Vijfde zondag van de veertigdagentijd, Judica: Doe mij recht.
Het thema voor de kindernevendienst is: Teruggeven
De lezingen zijnJesaja 58:7-10 en Lucas 20:9-19.

Jeugdkerk
Zien we jullie zondag bij Jeugdkerk!?
Het gaat over 'Een nieuw begin voor Lot. 40 dagen tijd. Lot, de neef van Abraham, krijgt steeds in zijn leven kansen voor een nieuw begin. Wie of wat helpt hem?'

Groet,
Team Jeugdkerk

Liturgisch bloemstuk
Vijfde zondag veertigdagentijd:
We zien vandaag weer de witte roos als beeld van Jezus.
Hij vertelt de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters.
De mannen die op de wijngaard moeten passen zijn uitgebeeld met rode tulpen.
De gekleurde tulpen staan voor de mensen die naar Jezus luisteren 
De muur staat symbool voor de boodschap van Jezus als Hij zegt: “De steen die de bouwers
afkeurden is de hoeksteen geworden”.
Zondag 31 maart: 4e zondag van de veertigdagentijd, Laetare: Verheug u. Het thema voor de nevendienst is: Vergeven. Kan de broer van de verloren zoon hem vergeven? Of blijft hij buiten staan mopperen. De lezingen zijn: 2 Kronieken 36:14-23 en Lucas 15:11-32.

Liturgisch bloemstuk

Op deze vierde zondag ziet het er uit als feest.
Jezus, uitgebeeld met de witte roos ,vertelt aan de mensen het verhaal van de verloren zoon die na veel omzwervingen en verleidingen thuis is gekomen.
De rode roos  als vader laat zien dat er vergeving mogelijk is door hem liefdevol  te ontvangen.
De  kronkelige tak laat zien dat het voor de oudste zoon nog moeilijk is om een nieuw begin te maken, hij blijft nog op de achtergrond.
En toch komt er licht, we zien het aan de kleur roze die toegevoegd is aan het paars.Zondag 24 maart: 3e zondag van de veertigdagentijd, Oculi, (mijn ogen zijn bestendig op de Heer gericht). 
Als iedereen kan worden in deze dienst 2 mensen herbevestigd,  te weten onze scriba’s Sander en Marjan Smits, en nemen we afscheid van twee diakenen: Albert van’t Hag en Henk Veneman. Het thema voor de nevendienst is Geduld. De eigenaar van de vijgenboom heeft geduld. Misschien zal de boom volgend jaar vruchten geven. De lezingen zijn uit: Exodus 6:2-8 en Lucas 13:1-9.
 
---------------------------
Liturgisch bloemstuk
Op deze derde zondag in de 40-dagentijd horen we Jezus een gelijkenis vertellen over een vijgenboom die al drie jaar geen vruchten geeft.
De eigenaar van de wijngaard vindt omhakken de beste optie.
We hebben dit uitgebeeld met een tak van een vijgenboom  met daarbij een bijl.
Jezus vraagt de mensen die naar hem luisteren geduld te hebben, waardoor nieuwe kansen mogelijk zijn.


Zondag 17 maart: 2e zondag in de veertigdagentijd, Reminiscere: Gedenk (uw barmhartigheid Heer). 
Het thema is: Wakker worden en de lezingen zijn Exodus 34:27-35 en Lucas 9:28-36, waar de leerlingen slapen bij de verheerlijking op de berg. Ze moeten wakker worden om zijn heerlijkheid te zien. Er is uitzending van radio Almelo. 

Jeugdkerk
Z
ondag is er jeugdkerk: 

‘Liefde voor je medemens én God’. 
Zien we jullie om 10 uur?

Liturgisch bloemstuk
Tweede zondag 40dagentijd:
Vandaag gaat Jezus met zijn leerlingen de berg op om te bidden.
Als ze daar zijn gebeurt er een wonder. Mozes en Elia verschijnen aan Jezus en praten met hem.
Maar de leerlingen zijn in slaap gevallen. Als je iets mee wilt krijgen van het wonder van een nieuw begin zul je wakker moeten worden.
In de schikking zien we  weer de witte roos als beeld van Jezus met daarbij twee andere witte bloemen voor Mozes en Elia. De liggende bloemen laten de slapende leerlingen zien.


----------------------------

Zondag 10 maart: 1e zondag van de veertigdagentijd, invocabit: Hij zal (mij) aanroepen. De kleur wordt dan weer paars, als kleur van inkeer en bezinning en voorbereiding naar Pasen toe.
Het hoofdthema van Kind op zondag is: een nieuw begin. Met de leiding moet dit nog nader doorgesproken worden, maar in Kind op zondag horen we steeds verhalen van Julia en stef en is het onderthema voor deze zondag: Kiezen. en in het Bijbelverhaal gaat het er om of Jezus in de woestijn er voor kiest wat de duivel Hem vertelt, of wat God van hem vraagt. de lezingen zijn Deuteronomium 5:6-21 en Lucas 4:1-13. 
 
---------------------------
 
Woensdag 13 maart: Biddag voor het gewas. 19.30 uur. We beginnen met een vesper en aansluitend nodigen we u uit voor een gemeenteavond. Welke kant moet het op in kerkelijk Almelo. Wat is voor ons belangrijk in samen kerk zijn. Op termijn zal het niet lukken om door te gaan op de oude voet. Hoe kunnen we samenwerken met andere wijken en zo komen tot een wenkend perspectief. Vanuit de algemene kerkenraad zijn er voorzetten gedaan om hierover met elkaar in gesprek te gaan en op deze avond willen we die vragen met u delen. Belangwekkende punten voor de toekomst natuurlijk, waarover we graag uw mening horen!In de veertig dagen tijd met als thema ‘Een nieuw begin’ volgen we Jezus op zijn weg naar Jeruzalem.
We horen vandaag in de lezing  over de verzoeking in de woestijn.
Jezus moet kiezen, gebruikt Hij zijn kracht om er zelf beter van te worden of kiest Hij de weg van de Eeuwige.
We hebben dit uitgebeeld met licht en donker, op een ondergrond van jute als woestijn en de witte roos als symbool voor Jezus.
Paars is de kleur van inkeer die past in deze tijd.
 
Vrijdag 1 maart, 19.30 uur,  De Raad van kerken organiseert weer de Wereldgebedsdag. We zijn te gast in de Armeense kerk, aan de Vriezenveenseweg. Dit jaar is het thema uitgewerkt door christenen in Slovenië. Een van de vragen die zij bij het gekozen Bijbelgedeelte  Lucas 14:15-24  formuleren is: 

Als je hoort wie de gastheer allemaal laat uitnodigen, zou je dan nog steeds binnen willen komen en van dit onverwachte gezelschap genieten? God heet ons allemaal welkom, Hij heeft voor ons liefdevol een tafel gedekt en houdt een plek voor ons vrij! 

Zo bent ook u van harte uitgenodigd om samen éen kerk te zijn en iets van oecumene te beleven.  

Zondag 3 maart:  8e zondag na Epifanie, Quinquagesima (50 dagen voor Pasen) Jaap Brederveld uit Rotterdam gaat dan voor. Het thema van de nevendienst is: Wat zie jij in de spiegel? Met als aangegeven lezing: Lucas 6: 39-49. er is altijd op de 1e en de 3e zondag van de maand (en op hoogtijdagen) kindernevendienstn en de 1e zondag van de maand is er jeugdkerk. 

Jeugdkerk
zondag 3 maart is er weer Jeugdkerk, met als thema: En ieder kreeg een naam.
We zien je graag om 10 uur!
-----------------------------

Zondag 24 februari: 7e zondag na Epifanie, Sexagesima=60dagen voor Pasen.

Er is de mogelijkheid om de Doop te laten bedienen. Het doopgesprek is dan op 13 februari om 20 uur in de kerk. Ik vraag u wel zich van te vrren bij mij aan te melden, zodat we weten of er mensen komen.

                                                  --------------------------

Zondag 17 februari:
6e zondag na Epifanie, of Septuagesima (70 dagen voor Pasen). Het thema voor de nevendienst is: Ontmaskerd. De lezingen zijn uit Ester 7:1-8:2 en Lucas 6:27-38. We vieren samen het Heilig Avondmaal.

Zondag is er Jeugdkerk, over de SamenLoop voor Hoop. Jongeren kunnen zich dan ook gratis aanmelden om mee te doen met team Hands On op 22 en 23 juni!
House of hope and dreams
In deze dienst zullen mensen van House of hope and dreams uit Oeganda ons komen vertellen over hoe het met hen gaat. Het is een weeshuis. de dames van de quiltgroep hebben hier eerder ook al quilts voor gemaakt.

---------------------------

Zondag 10 februari: 5e zondag na Epifanie. we lezen Jesaja 6:1-8 en Lucas 5:1-11.

Na de dienst is er een winterwandeling.

De mensen van de activiteitencommissie zeggen hierover: WINTERWANDELING 2019
Heeft u 10 februari 2019 al in uw agenda genoteerd???
Op die zondag zal de activiteitencommissie van wijkgemeente NOACH weer de winterwandeling organiseren.
Na afloop van de dienst drinken wij koffie/thee/limonade met een plak krentenwegge in De Schelf. Rond 12 uur vertrekken we naar het startpunt van de wandeling. Er is een gevarieerde wandeling uitgezet met tussendoor een kleine versnapering. Natuurlijk zal ook het gebruikelijke stamppottenbuffet na afloop van de wandeling niet ontbreken. Het stamppot buffet is inclusief 2 drankjes.
De kosten zijn € 10,00 p.p. waarbij kinderen tot 12 jaar gratis zijn. De aanmeldingsformulieren liggen vanaf
13 januari 2019 gereed bij de ingangen van de kerkzaal. Geeft u zich snel op voor deze gezellige activiteit? Wanneer u niet kan of wil wandelen, is er ook de mogelijkheid om alleen op te geven voor het stamppotbuffet.
We hopen evenals vorige jaren weer op een grote opkomst.
Attentie: Vanaf 14.30 uur die middag kunt u alleen naar binnen via de
ingang aan de achterzijde en via de deur bij onze klok. De deuren van het Wijkcentrum zijn afgesloten om te voorkomen dat ongenode bezoekers het Wijkcentrum binnengaan.

De Activiteitencommissie.

Aanstaande zondag, 
zal er tijdens het buffet, deze quilt verloot worden. Op zondag 17 februari zal namelijk aan Gini Pullen van het House of Hope en Dreams in Africa, een 15-tal quilts meegegeven worden. Deze verloting is dan bestemd om de Quiltkas weer te vullen, omdat dat hierna weer nodig is...!

------------------------------

 
Zondag 3 februari:  4e zondag na Epifanie. Henriët Veenstra-Looms zal dan voorgaan. Dit is een Taizéviering met liederen uit deze Franse geloofsgemeenschap. er is ook kindernevendienst. (Iedere 1e en 3e zondag van de maand). Het thema voor de nevendienst is: Doe iets!, met als lezing Ester 4.

Taizéviering NOACH:

In een kerk die is ingericht in de sfeer van Taizé zullen we samen prachtige liederen zingen, we luisteren naar gedeelten uit de bijbel en zijn van tijd tot tijd stil om te overdenken wat we hoorden en zongen.
De hele dienst is echte Taizéviering, met die onderdelen die in een zondagse kerkdienst onmisbaar zijn.
In dat alles voert de Taizébeleving echter de boventoon – een dienst van verstilling dus, stil worden en je proberen te openen voor het geheim en de kracht van geloven. Together is er natuurlijk weer bij voor de veelstemmigheid van het zingen en Frank den Bakker bespeelt de vleugel. Franks dochter, Elianne, doet ook weer mee met haar viool. Van harte welkom om met ons mee te vieren. Na de viering is er koffie/thee/fris en gelegenheid tot napraten en elkaar ontmoeten.

Namens de werkgroep, Henriët Veenstra-Looms.

Jeugdkerk
zondag is er weer Jeugdkerk! Het thema is 'Wie is wie'.
Jullie zijn allemaal welkom om 10 uur!

Groet,
Team Jeugdkerk
 
Video "Jubilate Deo" en foto's uit de gemeenschap in Taizé


 
 
---------------------------------

Zondag 27 januari: In de week van gebed voor de eenheid vieren we in NOACH de oecumenische dienst samen met de mensen uit de St.Jozefkerk. Samen met mevr. José v.d. Bosch-van Os zal ik deze dienst leiden.
Het thema voor deze dienst is: Recht voor ogen. Het is opgesteld door christenen uit Indonesië.

De teksten die gebruikt worden zijn uit Deuteronomium 16:10-20, waar het over het vieren van het Wekenfeest en andere grote feesten.en Lucas 4:14-2, waar Jezus voorleest uit Jesaja, over het genadejaar van de Heer.

De beide koren uit de St.Jozefkerk en onze wijk werken mee aan deze dienst.

Liturgisch bloemstuk
Dienst van gebed voor eenheid van kerken
In deze dienst voelen we ons verbonden met de mensen in Indonesië, maar ook met elkaar als
mensen uit verschillende kerken, uitgebeeld met de gekleurde bloemen.
In deze week van gebed zijn de ogen gericht op rechtvaardigheid in de samenleving van Indonesië.
De kleur van rechtvaardigheid is wit en het recht wordt in de schikking weergegeven door witte
bloemen. Opvallend aan de bloemen is het oog als contrast met de kroonbladeren.
We willen onze ogen gericht houden op recht doen.
Daarom zien we tegenover de witte bloemen een mandje met producten die op een eerlijke manier
zijn geproduceerd en verhandeld.
In het midden een weegschaal om uit te beelden dat we zoeken naar balans.
De roos op de weegschaal laat zien dat er evenwicht kan ontstaan door liefde.
Het geheel is met elkaar verbonden door grassen en samen met een ketting en een rode draad
wordt er een cirkel gevormd.
De cirkel ondersteunt het zoeken naar recht waardoor het motto ´eenheid in verscheidenheid’ kan weerklinken.


 
-----------------------

Zondag 20 januari: 2e zondag na Epifanie. Het thema voor de kindernevendienst is: Jij bent het! De lezingen zijn uit Ester 2: 1-17 en Johannes 2:1-11

Jeugdkerk

Vanochtend ontbijten bij Jeugdkerk met de kinderen die dit jaar afscheid gaan nemen van de kindernevendienst. Vanaf nu mogen zij elke 1e en 3e zondag naar Jeugdkerk. Naast geestelijke voeding vanochtend dus ook een bolletje met kaas!
-----------------------

Zondag 13 januari: 1e zondag na Epifanie. Ds. Marco Montagne gaat dan voor. Naam van de zondag: Doop van de Heer. De lezingen zijn OT:  Jesaja 40, 1-11 en NT Lucas 3: 15-16 en 21-22.
-------------------------

Zondag 6 januari: Epifanie. (Verschijning van de Heer). Na deze dienst kunnen we elkaar de beste wensen doen toekomen onder het genot van een kopje koffie of thee. Het thema voor de nevendienst is: een stralende ster, waar natuurlijk het verhaal van Matteüs 2:1-12 bij hoort. Uit het O.T. lezen we Jesaja 60:1-6

Zondag is er weer jeugdkerk, met als thema: Spiksplinternieuwjaar

Liturgisch bloemstuk
Vandaag horen we hoe de wijzen uit het Oosten een licht zien stralen in de donkere nacht.
Daardoor weten zij: er is een koningskind geboren!
Het brengt hen in beweging en het betekent een nieuw begin.

terug
 
 

Inloggen


Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Actueel:
Meet and Eat met vluchtelingen    
 
JIHLAVA WERKGROEP ACTIES 2019
meer
 
Een goed verhaal - Jaarthema 2019-2020
meer
 
Wijknieuws

  meer
 
Facebook
Hier gaat u naar de facebook pagina van NOACH
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Elke eerste zondag
meer
 
Oud papier Actie
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.