PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Persbericht 28-10-2016 Persbericht 28-10-2016

Persbericht inzake wijkcentrum De Schelf
Inzake een nieuwe visie op het wijkcentrum
 
Gegeven,

  • de ontstane discussies en gesprekken over de wijkcentra in Almelo,
  • de uitdaging van de zijde van het college van B&W om met innoverende plannen te komen over de toekomst van deze wijkcentra,
  • het proces binnen de gemeente NOACH met betrekking tot de ontwikkeling van een hernieuwde visie op de “kerk van de toekomst” en
  • het gegeven dat de gemeente Almelo en de kerkelijke gemeente samen mede-eigenaar zijn van het gebouw De Schelf,
heeft de kerkenraad besloten tot het formuleren van een beleidslijn, een richting gevende visie op het wijkcentrum van de toekomst, De Schelf 2.0. Dit document is hierbij beschikbaar.
Het wijkcentrum De Schelf bestaat 40 jaar, een feit dat o.a. is gevierd met een grote Open Dag in oktober. Een kerkelijke viering vindt plaats op zondag 6 november 2016 a.s. in de kerkdienst van 10 uur. Een mooi moment om terug te blikken maar vooral ook om vooruit te kijken. En dit laatste is neergelegd in de voorliggende notitie. Het is een denklijn, een wenkende stip op de horizon, een doel om na te streven. Maar het is ook een open document dat wij willen aanbieden aan wijk en stad, aan burger en politicus, aan alle medegebruikers van het wijkcentrum, bezoekers en vooral alle wijkbewoners om samen ideeën te genereren waar wijk en stad mee gediend zijn. Het is een open document dat in de gezamenlijke discussie nog verder verrijkt zal kunnen en moeten worden. De vele “voorbeelden van uitwerking” welke zijn opgenomen zijn mogelijk wel of niet (of gedeeltelijk) realiseerbaar. Maar het hoogste doel is pas echt bereikt als elk beschreven idee, 3 nieuwe ideeën of suggesties oproept. Samen bouwend aan een inspirerende en uitdagende visie op de wijze waarop wij ons wijkcentrum met elkaar willen inrichten: ten dienste van mensen in hun directe leefomgeving.

Status
Deze visie is vastgesteld binnen de kerkenraad van NOACH en wordt daarin gesteund door de overkoepelende Protestantse gemeente Almelo. Hedenmiddag is een en ander toegelicht en overhandigd aan de wethouder, mw. ten Seldam. We hebben de wethouder gevraagd om een bestuurlijke en politieke inschatting te maken op de vraag of deze beleidslijn een begaanbare weg is. Veel moet nog worden besproken en onderzocht maar de eerste vraag bij alle succesvolle ontwikkeling is of wij “deze stip op de horizon” samen delen en samen mogelijk gaan maken.

Namens de kerkenraad,
Rob Franken, voorzitter.
 

 
De Schelf 2.0 De Schelf 2.0

U kunt naar dit document gaan in een apart tabblad door op onderstaande link te klikken:

https://docs.com/rob-franken/5988/de-schelf-2-0-j-versie-3-algemeen-j12-1-2017
 

 
 

Inloggen


Actueel:
Zondagsbrief 
De Schelf 2.0   
 
Wijknieuws
meer
 
Welkom in de kerk - Jaarthema 2017-2018
meer
 
NOACH kerkdiensten op internet
Nieuw: Live nu met bea-merpresentatie. Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor
op het bovenstaande logo
of klik hier
meer
 
Elke eerste zondag
meer
 
RvK Brochure Najaar 2017
meer
 
Oud papier / Nieuwe plek
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief 2017
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.