PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Aanstaande zondag Aanstaande zondag
Zondag  8 december: 2e zondag van Advent: We horen Micha 4:1-8 over de zwaarden die tot ploegijzers worden en Matteüs 3:1-12 over Johannes de Doper. Het thema is: een straklende dag. 

Liturgisch bloemstuk
Op deze tweede Adventzondag hebben we aan de schikking een krans toegevoegd die gemaakt is van eucalyptusblad.
De olie die je daaruit kunt winnen heeft een reinigende werking.
We zien puntige bladeren die verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt.
Mensen zullen vrede leren…..
We zijn in deze weken op weg naar de komst van de Vredebrenger.

Op de muur zien we de ons zo vertrouwde letter Beth.
Deze vertelt ons van  steun in je rug, een dak boven je hoofd en grond onder je voeten.
Daarbij het glaskunstwerk waarin we de vader,moeder, kind relatie zien uitgebeeld.


--------------------------- NOACH JONG -----------------------------

Kerst met NOACH Jong. U las het hierboven al: kinderen en jongeren van 4 tot en met +/- 20 jaar hebben zondag 15 december een eigen gezellige kerkdienst. De kinderen worden opgehaald door de jongeren en we komen aan het eind van de dienst ook samen terug om met de gemeenteleden de dienst af te sluiten. Kerstochtend is een feestelijke dienst voor jong en oud.

Op de 1e en 3e zondag van Advent is er Kindernevendienst in samenwerking met de jeugdkerk. Iedere week worden de adventskaarsen aangestoken. De kinderen worden uit de kerk opgehaald door jongeren van de jeugdkerk, In de kerk lezen we Micha 2 en Matteüs 24:32-44, met als hoofdthema: Geef licht!, en als onderthema voor deze zondag: Wie maakt het licht?

Hoi allemaal,

Hierbij (nogmaals) de uitnodiging voor Kerst met NOACH Jong! We beginnen met eerste advent, dus zondag. Zijn jullie erbij!? Het wordt heel leuk en gezellig.
De kinderen beginnen trouwens even bij hun ouders/grootouders, maar worden al gauw door de jongeren opgehaald

Groet,
Team NOACH Jong

 

 

 
Komende zondagen Komende zondagen
Zondag 15 december: 3e zondag van Advent: Ook nu is er weer kindernevendienst in samenwerking met de jeugdkerk. We gaan verder met de lezing uit de profeet Micha, en voor deze zondag 6:1-8 met woorden die ook in de dagen voor Pasen klinken: Mijn volk, wat heb ik je misdaan? En uit het N.T.: Matteüs 11:2-11 over Jezus en Johannes. Het thema is; Hoe maak je het goed? 

Zondag 22 december: 4e zondag van Advent: De lezing uit Micha is hoofdstuk 7:1-7 en 18-20 als het recht krom wordt, en Matteüs 1:18-25 over de afkomst van Jezus. Het wordt weer licht.

Dinsdag 24 december: Speciaal voor kinderen is er een lichtjestocht in het Beeklustpark. 

Zie andere publicaties daarover. 

Dinsdag 24 december: Kerstnacht 22.00 uur. Deze dienst is voorbereid door mensen uit de Werkgroep Eredienst. Togeteher zal meewerken aan deze dienst we hebben als thema gekozen: In de stal. We lezen Jesaja 8:23b-9:7 uit de Bijbel in gewone taal en als lezing uit het N.T. naar Lucas 2: Een plek in de margeuit het Open Deurnummer voor Kerst. Voor de dienst zingen we een paar liederen.

Woensdag 25 december: 10 uur Kerstmorgen. De voorbereidingsgroep voor deze dienst moet nog bij elkaar omen als ik dit schrijf. Maar het wordt hopelijk een feestelijke dienst voor jong en oud. De lezing die aangegeven staat uit het O.T. is Jesaja 52:7-10 over de vreugdebode die aangesneld komt, en hoewel het rooster Johannes 1 als lezing aangeeft over het woord dat vlees (mens) is geworden,, zullen we waarschijnlijk traditiegetrouw uit Lucas 2:1-20 lezen. Het thema zal waarschijnlijk ook aansluiten bij het thema van de Kerstnacht: In de stal. 

Zondag 29 december. We houden weer een Top-2000-dienst die voorbereid wordt door een speciale werkgroep. Het thema is“Blijheid, vrijheid, dankbaarheid”. Woorden die passen in deze tijd waarin we ook de zo zwaar bevochten vrijheid herdenken, nu alweer 75 jaar geleden. Het koor: Samen-op-Weg uit Bergentheim, zal net als vorig jaar muzikale medewerking verlenen aan deze dienst. Moderne liederen worden afgewisseld met teksten en vaste onderdelen van de dienst. 

U wordt van harte uitgenodigd, als kerklid, en zeker ook als niet-kerklid.  Welkom!
 
Voorgaande zondagen Voorgaande zondagen

Liturgisch bloemstuk 1e advent

Zondag 1 december. 1e Advent. Ds Dick van Bart.
Het is vandaag de eerste zondag van Advent. 
De kleur wordt in deze tijd paars, als kleur van inkeer en bezinning. Zo leven we toe naar Kerst. 

Het geheel van deze schikking rust op drie steunen, stevig genoeg om alles te dragen. Ze staan symbool voor de Drie-eenheid of zelfs voor het gezin: vader,moeder, kind.

De profeet Micha spreekt over mensen die als een kudde schapen beschermd worden in de kring.
Dit is uitgebeeld door  een stekelige cirkel met hier en daar een plukje wol .
Een cirkel is een sterke constructie en moeilijk te verbreken.

Op de muur zien we de ons zo vertrouwde letter Beth.
Deze vertelt ons van  steun in je rug, een dak boven je hoofd en grond onder je voeten.
Daarbij het glaskunstwerk waarin we de vader,moeder, kind relatie zien uitgebeeld.

              ---------------------------- Muziek in NOACH -----------------------------

13-12: Muziek in NOACH, 19.30 uur. Een Adventsconcert met Together en de Lofstem o.l.v. Frank den Bakker, aan het eind is er een collecte voor een vrijwillige gift.
Zondag 24 november. De laatste zondag van het kerkelijk jaar. We lezen dan de namen van de mensen die in het afgelopen kerkelijke jaar overleden zijn. Nabestaanden ontvangen aan het eind van de dienst het kruisje.

We horen het verhaal nav Deuteronomium 34 over de dood van Mozes, zoals dat staat in: Het verhaal gaat… van Nico ter Linden en we lezen Openbaring 3:7b-12. Tieska en ik gaan samen voor en Together zal meewerken aan deze dienst.

Ieder krijgt ook weer de gelegenheid om zelf een lichtje aan te steken om te denken aan iemand die u verloren hebt.Liturgisch bloemstuk
Op deze eeuwigheidzondag  staan we stil bij gemeenteleden en anderen uit onze eigen kring die in het afgelopen jaar zijn overleden.

We hebben  een eenvoudige schikking gemaakt waarin we gras hebben verwerkt.
Het gras verwijst naar de vergankelijkheid van al het leven.
De kaarsen naast de witte bloemen laten zien dat we geloven in het licht.

We zien dat  ook terug in de lichtjes op het doopvont die aangestoken worden
bij het noemen van de namen.
Na  elke naam wordt er een  witte roos in de vaas gezet.

Op de gedachtenistafel zien we klimop met daartussen  de kruisjes.
De klimop die symbool staat voor het eeuwige leven houdt de herinnering vast aan onze dierbaren.
We hebben de warme deken,die gemaakt is van de rode draad die ons verbindt, toegevoegd om aan te geven dat we er voor elkaar willen zijn.


Zondag 17 november: Schooldienst met De Zegge. ds Dick van Bart. De dienst is voorbereid door Dick, het docenten team, Jos en het beamteam, en u bent vast van harte uitgenodigd. We vinden het fijn als er kinderen in de kerk komen!!

Er is door de kinderen hard aan de voorbereiding gewerkt; u ziet dat hieronder op de foto's. Het thema van de dienst is "Geheimhouden", en het gaat over Jozef...!

Zondag 17 november is er weer Jeugdkerk, met als thema 'School en je medeleerlingen'.
We zien jullie graag om 10 uur!
team Jeugdkerk


Zondag 10 november: Oogstdienst. We vragen u na de dienst een of meerdere attenties weg te brengen naar 80+-ers en zieken.
Het is ook de dag van de mantelzorger. Achterin de kerk staat een aantal rozen. U kunt er een meenemen voor een mantelzorger, of misschien bent u dat zelf wel.

Het thema dat Kind op zondag aangeeft. Is: wat voor stad wilt u hebben? En de handreiking bij de jaarorde, het Blad De eerste dag, heeft het over: Verdriet over de stad. Dat gaat over Jesaja 1:18-26 Forse uitsprakenm die de profeet doet over de stad , maar het kan ook anders. In Lucas 19:41-48 huilt Jezus ook om Jeruzalem en heeft hij het in de tempel aan de stok met de handelaars.
--------------------

Op woensdag 6 november om 19:30 houden we een Vesper in verband met Dankdag. Voorganger is ds Dick van Bart. De lezing is uit 1 Kronieken 29:10-16.  Zanggroep Together verleent medewerking.
Op het eind houden we een collecte voor de boodschappenmand. Na afloop drinken we samen koffie.Zondag 3 november 10:00, Henriët Veenstra-Looms zal dan voorgaan. Dit is een Taizéviering in de sfeer van Taizé met liederen uit deze Franse geloofs-gemeenschap met zang van Together en Elianne den Bakker levert een bijdrage met en op haar viool.

Het is een dienst met een meditatief, verstild karakter, met lezingen en liederen en stilte, zoals ook in de Oecumenische Gemeenschap van het Franse Taizé wordt gevierd. Deze gemeenschap is al in 1940 opgezet door broeder Roger (die helaas aan zijn einde kwam in 2005, toen hij door een verwarde vrouw tijdens een dienst werd neergestoken).
Ook veel jongeren trekken naar Taizé om daar elkaar te ontmoeten. Maar u hoeft er niet heel ver voor. Met jong en oud kunnen we deze dienst in NOACH vieren. Na de dienst drinken we koffie met elkaar.

Zondag is er weer Jeugdkerk met als thema: 'Een goed verhaal'. 
Tot zondag 10 uur!

Zondag 20 oktober: 5e zondag van de herfst.  ds Siebe Hiemstra gaat dan voor. Het thema van de dienst is: Volhouden. De lezingen zijn NT: Genesis 32: 23 t/m 32a en OT: Lucas 18: 1 t/m 7

Zondag is er weer Jeugdkerk. Het thema is: Huh, een avondmaal in de ochtend? Over de taal van de kerk in 2019.
Tot zondag 10 uur!

Groet,
Team Jeugdkerk

Zondag 13 oktober: 4e zondag van de herfst. In deze dienst worden ambtsdragers herbevestigd. De lezingen zijn: 2 Samuel 1:1-16 en Lucas 17:11-19.

Zondag 6 oktober: 3e zondag van de herfst.
We vieren het Heilig Avondmaal.
Bij een van de diensten met de Bleek was het zo dat iemand glutenvrij brood gebruikte. Dat gaan we nu ook doen. We vieren deze keer zoals de laatste keer. De diakenen krijgen eerst brood en wijn en delen het zo uit aan de geemeenteleden.
De twee keer daarna, dan ontvangen eerst alle gemeenteleden. Dan krijgen de diakenen brood van de voorganger en wijn van de ouderling van dienst. Daarna gaan we evalueren welke vorm het beste bij onze gemeente past. 
De lezingen zijn 1 Samuel 24:1-23 en 2 Timoteüs 1:6-14.

Zondag 29 september: 2e zondag van de herfst.
ds E. van Houwelingen uit Hengelo gaat voor in deze dienst. 

Vredesweek
Op deze tweede zondag van de vredesweek kijken we nog één keer naar de grens die we uitgebeeld hebben.
We zien het vredesteken op de paal met daarbij de duif als teken van hoop.
De boog met klimop overstijgt de grens op zoek naar verbinding met de ander.
Het verschil in kleur van de bloemen symboliseert de tegenstelling, die overbrugd moet worden wil er vrede ontstaan in de wereld.
 
-------------------------
Zondag 22 september: 1e zondag van de herfst. Deze zondag een andere collega uit Almelo: ds Marco Montagne.
Thema van de kerkdienst: Een ladder naar de hemel? 
De lezingen zijn uit Genesis 28 vers 10-19 en Johannes 13 vers 31-35

Liturgisch bloemstuk - Vredesweek 2019

Vredesweek 2019: Vrede Verbindt Over Grenzen. Bij de grens kom in je in contact met een andere omgeving buiten je comfort zone. Dat is spannend: het is onbekend, en is het wel veilig? De ontdekking van het andere biedt risico’s en kansen.
Het risico dat andere mensen jouw grenzen niet respecteren, waardoor je je kwetsbaar voelt. De kans op nieuwe ideeën, betere oplossingen, creativiteit.

De wereldwijde economische, politieke en maatschappelijke vervlochtenheid, over grenzen heen, vraagt om wijsheid hoe om te gaan met deze spanning. Hoe de balans te zoeken tussen ons terugtrekken achter de dijken, dan wel onze identiteit te verliezen in een grenzeloos bestaan. Deze zoektocht is een zoektocht naar vrede.

Het thema ‘Vrede verbindt over grenzen’ nodigt je uit om die grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Om op te komen voor wat waardevol is en nieuwe wegen te vinden voor de toekomst.
We hebben dit uitgebeeld met een grenspaal waarop het vredesteken zichtbaar is, met daarbovenop de duif als teken van hoop. De boog met klimop laat zien dat we zoeken naar verbinding over die grens.
De kleur van de bloemen is aan beide kanten verschillend om de tegenstelling uit te beelden.
Het thema nodigt ons uit die tegenstelling te overbruggen op zoek naar vrede.
Dat we wijsheid mogen ontvangen van het licht van Christus.
vredesweek2019
-------------------------
Zondag 15 september: 13e zondag van de zomer, Collega ds Catherinus Elsinga gaat voor in deze dienst. Het thema van de dienst is: Geestelijke vader (of moeder).  De bijbellezing is uit 2 Kronieken 24:1,2 en 14-25

Jeugdkerk
Zondag is de eerste Jeugdkerk van het nieuwe seizoen!
Thema is 'Dierenarts in de ark'.

Zien we jullie allemaal om 10 uur?

Groet,
team Jeugdkerk
-------------------------

Zondag 8 september: De 12e zondag van de zomer. Voorganger is ds Kees Bergström uit Delden
Thema: De koning verworpen; de koning gezalfd.
De lezingen zijn uit het Oude Testament: 1 Sam  15:1- 9 en 16:1-13
 
-------------------------
Zondag 1 september: Startzondag. 11e zondag van de zomer.  
Het thema is: een goed verhaal. We lezen uit Jozua 4: 1-11 over de stenen in de Jordaan en Johannes 6:1-14. Over het brood dat gedeeld wordt. We horen ook een verhaal: eten met God.

Na de dienst heeft de activiteitencommissie een fietstocht uitgezet, en we delen zelfs meer dan brood. We gaan daarna samen barbecuen.

De zanggroep Together verleent medewerking aan deze dienst.  
Deze dienst wordt ook uitgezonden door Radio Almelo.

Liturgisch bloemstuk

Op deze startzondag hebben we de rivier de Jordaan uitgebeeld.
Aan de oever liggen 12 stenen die het verhaal vertellen van de 12 stammen van Israel.
Het verhaal van de uittocht uit Egypte moet worden doorverteld.
Door de eeuwen heen zijn er boeken vol geschreven met verhalen die belangrijk zijn  en niet vergeten mogen worden.
We hebben dit uitgebeeld met de rij Bijbels en boeken op de achtergrond.

-------------------------
 
 
 

Inloggen


Kerstconcert
meer
 
Actueel:
Meet and Eat met vluchtelingen    
 
JIHLAVA WERKGROEP ACTIES 2019
meer
 
Een goed verhaal - Jaarthema 2019-2020
meer
 
Wijknieuws

  meer
 
Facebook
Hier gaat u naar de facebook pagina van NOACH
 
NOACH kerkdiensten op internet

Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor op het bovenstaande logo of klik hier en kijk onderaan op de pagina

Ook kunt u dat doen bij kerkdienstgemist.nl meer
 
Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Elke eerste zondag
meer
 
Oud papier Actie
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.